Genealogické služby

Mgr. Marta Eliašová

Vítejte

Jmenuji se Marta Eliášová, vystudovala jsem v Brně Masarykovu univerzitu, Filozofickou fakultu, obor Český jazyk – historie. Již během studií jsem se zajímala hlavně o českou historii. Genealogii se věnuji od roku 2004. Nejprve asi jako každý genealog, výzkumem vlastní rodiny, později jsem sestavovala rodokmeny přátelům a známým. Genealogii již několik let věnuji každou volnou chvíli, a tak jsem se rozhodla, že bych mohla své služby nabídnout i ostatním zájemcům, kteří by rádi poodhalili svůj rodinný původ.

Při svém vlastním bádání jsem se pohybovala zejména v oblasti Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy a na Slovensku v oblasti Liptova a Oravy. Své služby mohu nabídnout pro celou Českou republiku.


Co mohu nabídnout

Zde bych Vám ráda představila služby, které Vám mohu nabídnout.

Rodokmen

Vychází se od nejstaršího doloženého předka (zakladatele rodu). V rodokmenu se zaznamenávají všichni potomci páru, ale v další generaci pouze větve mužských členů rodu.

Rodokmen v přímé linii

V otcovské linii jsou zachyceni pouze mužští předkové z otcovy strany a jejich manželky. Obdobou mohou být mužští předkové z matčiny strany a jejich manželky anebo lze zkombinovat obě tyto linie.

Rozrod

Vychází se od nejstaršího předka a postupuje se do přítomnosti jak v mužské tak ženské linii. Na rozdíl od rodokmenu jsou zde zaznamenaní i potomci v ženských liniích.

Vývod

Vychází zpravidla od žijícího člena rodu a znázorňuje jeho rodiče, prarodiče, praprarodiče… a to v otcovské i mateřské linii.

Co budu od Vás potřebovat

Budu potřebovat údaje o Vámi známých nejstarších předcích. Optimální jsou kopie rodných, oddacích nebo úmrtních listů.

Jakmile se dostaneme na přelom 19. a 20. století, máme vyhráno. Můžeme hned začít. Pokud nemáte k takovýmto podkladům přístup, nevadí. Počátek bude jen o něco složitější. Do tzv. živých matrik, uložených na matričních úřadech mají přístup pouze přímí příbuzní anebo osoby jimi zmocněné. V takovém případě Vás požádám o udělení plné moci a doklad prokazující vaši příbuznost.

Co obdržíte

  • Fotokopie všech záznamů v digitální podobě.
  • Přepis a překlad záznamů.
  • Soupis využitých zdrojů.
  • Graficky zpracovaný rodový strom v elektronickém formátu.
  • ukázky

Napište si o bezplatnou ukázku!

Ze zkušenosti vím, že ne každému je z ukázek jasné, jak bude výsledná práce vypadat. Abyste získali lepší přehled o tom, co od výzkumu očekávat, jaká bude grafická úprava a který typ si vybrat, zpracuji vždy nejprve každému bezplatně malou ukázku genealogického stromu a fotokopií na základě Vámi dodaných údajů. Tak si každý udělá nejlepší představu na příkladu z vlastní rodiny, jak bude jeho rodokmen, vývod či rozrod vypadat, a lépe se může rozhodnout pro jednu z variant.


Ceník

Cenu účtuji nikoliv hodinově, ale za jeden nalezený údaj. Tím se rozumí údaj o narození, svatbě nebo úmrtí. Předem vypracuji finanční kalkulaci.

Nabídka Cena
Jeden matriční údaj (narození/křest, oddavky nebo úmrtí) 200 Kč

Rozrod i počet generací v rodokmenu nebo vývodu záleží na konkrétním přání zákazníka. Pokud budeme zpracovávat rodokmen, dá je jít tak daleko do minulosti, jak nám dovolí písemné prameny. Běžně není problém dostat se prakticky u každého do 18. století, ale většinou to jde i dále do 17. století. A pokud se dochovaly pozemkové knihy, můžeme se posunout ještě zhruba o sto let do minulosti.

Zvolíte-li si vývod (všichni přímí předkové), pak doporučuji zpracovat 4 maximálně 5 generací, protože strom se pak rozrůstá geometrickou řadou zejména do šířky, stává se méně přehledným a není pro své rozměry vhodný ani k tisku, spíše jen na prohlížení v počítači.

Dopředu si žádnou zálohu neberu. Výsledky posílám postupně po jednotlivých generacích a vždy přiložím i fakturu. Tak je každý v obraze, jak práce postupuje, jak to vypadá a kolik to prozatím stojí. Kdykoliv můžeme práci ukončit, rozšířit apod. Se zákazníky jsem v písemném kontaktu a tak se postupně domlouváme po jednotlivých fázích na dalším pokračování.

Digitální podoba genealogického výzkumu zdarma
Tištěná podoba genealogického výzkumu dle skutečných nákladů na tisk
Kreslený strom ukázka 1 ukázka 2 ukázka 3 cena individuální (dle náročnosti, formátu a zvolené techniky)
Cestovné do mimobrněnských archivů a matrik 4 Kč/km (účtováno z Brna)
Poplatky především na matričních úřadech (bude-li třeba), poštovné a další nezbytné výdaje dle skutečně vynaložených nákladů.

Doba zhotovení

Drobnější práce lze zpracovat během několika dnů až týdnů. Větší rodokmeny v řádech měsíců. Můžeme se také domluvit na etapách - nejprve začít menším stromem (rozrod, vývod), později jej rozšířit popř. doplnit rodinnou kronikou. Pokud se objeví rodinná větev, která by Vás zajímala více než ostatní, lze se zaměřit v následující etapě právě na ni.

O průběhu bádání Vás budu průběžně informovat e-mailem. Výsledky genealogického výzkumu Vám předám v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo zašlu poštou uložené na CD, popř. vytisknuté v papírové podobě.

Kontakt

Zaujala-li vás má nabídka, napište mi. Ráda vám zodpovím všechno, co by vás zajímalo. Pro vzájemný kontakt upřednostňuji email. Telefon, prosím, používejte jen v nutném případě.

marta.eliasova@seznam.cz

Cejl 875/66, 602 00 Brno

+420 777 773 457

IČ: 01123921